Enfoca’t 2017

Entrada disponible en: Español

T’agradaria treballar en una empresa tecnològica?

Curs intensius de programació 100% subvencionat de 250 hores on aprendràs les bases del llenguatge de programació i desenvoluparàs un projecte en el qual posaràs en marxa els coneixements adquirits.

Amb aquest curs et prepares per optar a un lloc de treball de programador júnior en una empresa del sector TIC

Cursos en funcionament o finalitzats

Curs 1 (Java/SQL): Inici: 1 de febrer / de 9 a 14 hores / a Barcelona
Curs 2 (Java/SQL): Inici: 15 de febrer / de 15 a 20 hores / a Barcelona
Curs 3 (.NET/SQL server): Inici: 29 de març/ de 15 a 20 hores / a Barcelona
Curs 4 (Java/SQL): Inici: 9 de maig/ de 9 a 14 hores / a Barcelona
Curs 5 (Java/SQL): Inici: 3 de juliol / de 9 a 14 hores / a Barcelona

Informació

Temari Java/SQL

Introducció a la programació i al disseny de programari
Conèixer i aprendre la lògica i els fonaments de programació necessaris per poder seguir la formació.

Fonaments de computadors, SO i xarxes
Pràctica inicial amb SO i comandes
Lògica i fonaments de programació
Desenvolupament d’aplicacions empresarials
Introducció al UI / UX

Desenvolupament orientat a objectes amb Java
Conèixer i aprendre llenguatge Java, així com els diferents frameworks (Swing, Hibernate, Spring, etc).

Java: llenguatge i POO
Projecte 1, aplicació consola.
Java: Swing
Projecte 2, aplicació amb forms.
Projecte 3, aplicació forms + BDD.
Projecte final a escollir

Bases de Dades SQL
Aprendre a gestionar bases de dades mitjançant MySQL.

Bases de dades relacionals MySQL

Introducció a les aplicacions web
Conèixer i aprendre bases de Javascript, CSS i HTML i desenvolupar i presentar un projecte en grup.

Conceptes generals del món web
Llenguatge de marques HTML
CSS
Javascript
Java: Java servlets
Projecte 4, aplicació web

Competències Transversals
Adquirir habilitats en competències transversals de diversa índole.

Lideratge, treball en equip, resolució conflictes, millora clima laboral
Imatge i marca personal. Millorar el CV i afrontar entrevista de treball.
Estructuració i disseny de presentacions
Presentació i comunicació
Preparació presentació projecte final

Professors

Alex Conesa

Ricard Hernández

Els estudiants opinen

Roger Ojeda
Sant Hipòlit de Voltrega / Barcelona

Participar en Enfoca’t ha estat una oportunitat molt ben aprofitada. El programa, en general, ha estat amè, molt productiu i m’ha permès renovar-me professionalment, a més de donar-me els coneixements i recursos per continuar fent-ho. També m’ha ofert l’oportunitat de donar-me a conèixer en el món de les TIC.
Gràcies a això, ara mateix estic treballant a Vic (Barcelona) a Itteria, una empresa de l’àmbit tecnològic, molt innovadora. Em trobo genial treballant com a programador. Us recomano als que tingueu l’oportunitat de participar en aquest programa que no la deixeu passar. ¡Esforceu-vos molt i gaudiu-ne!

Marta Balaguè
Tortosa / Tarragona

Em van oferir la gran oportunitat de poder participar en el programa Enfoca’t. Han estat dos mesos i mig intensos: aprenentatges nous, assumir un repte cada dia, etc. ja que, a causa de la meva formació en Psicologia, mai havia treballat en temes de programació.
Gràcies al meu esforç i al gran treball que hi ha darrere del programa Enfoca’t, de la preparació i el desenvolupament del curs en el qual he participat, he arribat a superar el procés de selecció d’una empresa de l’àmbit de les TIC i estic a l’espera de saber quin dia m’incorporo a la seva plantilla. És una oportunitat que m’ha obert un nou camí. (Marta ja treballa a ViewNext, Reus)

Iván Abadía
Barcelona

El programa Enfoca t m’ha semblat una gran oportunitat per introduir-me en el món de la programació i aconseguir un lloc de treball en el sector TIC.
En aproximadament dues-centes hores de formació hem estat capaços d’aprendre prou per poder entrar a les empreses tecnològiques. A l’acabar el curs hem tingut l’ocasió de ser entrevistats per les empreses col·laboradores en el projecte i en una d’elles m’han agafat. He aconseguit un lloc de treball a l’empresa Setting Consultoria, on posaré en pràctica tot l’après en Enfoca t.

Informa’t

Finançat per:

Imagen de los logotipos de los financiadores