Mostra totes les entrades de Isidre Bermúdez

Jornada d’inici del programa Innova’T

A la seu de la Secretària General de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, s’ha fet la primera reunió per definir el pla de treball per al programa que ha d’impulsar el nou perfil d’Agents Locals per a la Innovació Social Digital. A l’acte han participat un total de catorze ajuntaments de l’àrea de Barcelona.

A la reunió es va revisar el marc de treball i el calendari, es van plantejar les característiques del nou perfil professional i es va presentar el pla formatiu. La previsió és iniciar la formació el proper dia 15 de març.

Aquest programa busca definir el perfil i el pla de formació dels professionals que impulsaran els programes innovadors en els ens locals i està directament vinculat a la iniciativa CatLabs.

El programa és impulsat mitjançant un consorci format per Fundació Esplai, Citilab i i2cat.

Presentación del programa Innova’t para la formación de Agentes Locales de Innovación Social Digital

El día 30 de noviembre presentamos en el marco de la 3ª Setmana de la Co-Innovació en la sede de Citilab en Cornellà de Llobregat el programa Innova’t, orientado a la formación de profesionales de la innovación social digital para los entes locales de Catalunya.

 

Ver presentación del programa Innova`t

Este programa, directamente orientado al desarrollo de los Programas de Especialización y Competitividad Territorial (PETC) es un programa Singulars de la Garantía Juvenil financiado por el Servei d’Ocupació de Catalunya y pretende formar y colocar a 15 jóvenes de entre 20 y 29 años en las competencias y habilidades necesarias para realizar la tarea en los ayuntamientos del área de Barcelona.

Este programa se desarrollará a lo largo del 2017 en partenariado con el i2cat y el Citilab.

Presentació del programa Innova’t per a la formació d’Agents d’Innovació Social Digital Local

El dia 30 de novembre es va presentar en el marc de la 3a. Setmana de la Co-Innovació a la seu de Citilab a Cornellà de Llobregat, el programa Innova’t, orientat a la formació de professionals de la innovació social digital per als ens locals de Catalunya.

Aquest programa, directament orientat al desenvolupament dels PECT (Programes d’Especialització i Competitivitat Territorial) és un programa Singulars de la Garantia Juvenil finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pretén formar i col·locar a 15 joves d’entre 20 i 29 anys en les competències i habilitats necessàries per a realitzar la tasca en els ajuntaments de l’Àrea de Barcelona.

Aquest programa es desenvoluparà al llarg del 2017 en partenariat amb l’i2cat i el Citilab